Μήνας: Ιούνιος 2015

Η όλη εικόνα της χώρας είναι τραγική. Μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός ο οποίος καταγγέλλεται από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανειλημμένως ότι ψεύδεται, ακόμα και για τη γνησιότητα του κειμένου…

Δελτία Τύπου