Συγγράμματα

Καρδιολογία
Επίτομη κλινική καρδιολογία, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2005

 

Κάθε σύγγραμμα οφείλει να έχει συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος αυτού του συγγράμματος είναι να εισαγάγει όχι μόνο το φοιτητή της Ιατρικής αλλά και το νέο Καρδιολόγο στον προθάλαμο της Κλινικής Καρδιολογίας παρέχοντάς του σε επίτομη έκδοση την καθημερινότητα της Καρδιολογίας.
Στην έκδοση αυτή εδόθη ιδιαίτερη προσοχή στην Παθοφυσιολογία της καρδιάς με στόχο την ευκολότερη κατανόηση όλων των κεφαλαίων της Κλινικής Καρδιολογίας.  (από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Τρίτομη Καρδιολογία
Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2008
Η δεύτερη έκδοση του συγγράμματος της Καρδιολογίας φιλοδοξεί να προσφέρει την νέα καρδιολογική γνώση σε τρεις τόμους. Η έκδοση αυτή απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα, από τον φοιτητή μέχρι και τον ώριμο καρδιολόγο.O πρώτος τόμος αναφέρεται στη βασική Κλινική Καρδιολογία συμπληρωμένος με την τελευταία βιβλιογραφία σε όλα τα κεφάλαια της πρώτης έκδοσης και ιδιαίτερα την Παθοφυσιολογία των καρδιοπαθειών και την απεικονιστική Καρδιολογία. Ο δεύτερος και τρίτος τόμος περιλαμβάνουν τις εξελίξεις στην Καρδιολογία με ειδικά θέματα, τα οποία συμπληρώνουν τις γνώσεις του πρώτου τόμου και απευθύνονται ιδιαίτερα σε εκείνον που θέλει να μελετήσει την Καρδιολογία σε βάθος. Οι τελευταίες κατευθυντήριες ο­δηγίες αποτελούν ειδικό παράρτημα στο τέλος του τρίτου τόμου συμπληρώνοντας το συνολικό έργο.

Εξελίξεις στην ηχωκαρδιολογία

 

 

 

 

 


Ηχωκαρδιογραφία τριών διαστάσεων

Ιωάννης Α. ΠαρασκευαϊδηςΚωνσταντίνος Χ. ΠαπαδόπουλοςΕυτυχία Σ. ΧαμόδρακαΔημήτριος Θ. Κρεμαστινός

Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2010

Τα τελευταία χρόνια, η δύο διαστάσεων ηχώ-καρδιογραφία, έχει εισέλθει στην καθημερινή κλινική πρακτική και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κλινικής καρδιολογίας. Η τεχνολογική επανάσταση στο τομέα των ηλεκρονικών υπολογιστών και της μικροηλεκτρονικής ώθησε στη περαιτέρω βελτίωση των ηχώ-καρδιογραφικών συστημάτων με αποτέλεσμα την εμφάνιση καινούργιων τεχνικών. Η ηχω-καρδιογραφία τριών διαστάσεων είναι μια σχετικά νέα τεχνική που στόχο έχει την ανάδειξη του στερεοσκοπικού χαρακτήρα των καρδιακών δομών. Με τον τρόπο αυτό ο σύγχρονος καρδιολόγος έχει την δυνατότητα να απεικονίσει τον πραγματικό κόσμο, τον κόσμο των τριών διαστάσεων, και να αναπτύξει έτσι, ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας με τον καρδιοχειρουργό. Η ηχωκαρδιογραφία τριών διαστάσεων έκανε τα πρώτα της βήματα και εξελίχθηκε ως προς την διαθωρακική της προσέγγιση, ενώ τελευταία έκαναν την εμφάνιση τους οι διοισοφάγειοι μορφομετατροπείς τριών διαστάσεων. Στις ημέρες μας καινούργια μικροηλεκτρονικά συστήματα βοήθησαν στην απεικόνιση τριών διαστάσεων πραγματικού χρόνου, με αποτέλεσμα την πληρέστερη και ορθότερη απεικόνιση των καρδιακών δομών. Η εμφάνιση της ηχώ-καρδιογραφίας τριών διαστάσεων πραγματικού χρόνου οδηγεί στην σκέψη ότι σε λίγο καιρό οι καρδιολόγοι, οι αναισθησιολόγοι και οι καρδιοχειρουργοί θα επικοινωνούν μεταξύ τους απεικονίζοντας την καρδιά και στις τρείς διαστάσεις της.

Έτσι, το παρόν βιβλίο απευθύνεται τόσο στους καρδιολόγους όσο και στους αναισθησιολόγους και καρδιοχειρουργούς που θέλουν να έχουν μια πρώτη επαφή με μια καινούργια, αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη τεχνική, τη τεχνική της τριδιάστατης ηχω-καρδιο-γραφίας. […]


Αναζητώντας τα μυστικά της καρδιάς

Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 2007

Οι καρδιοπάθειες σήμερα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου του πληθυσμού της χώρας μας. (…) Βασική αιτία θεωρείται η μεταβολή του τρόπου ζωής στη σύγχρονη κοινωνία. Ο τρόπος ζωής μιας προηγμένης κοινωνίας, με την απομάκρυνση από τη φυσική διατροφή, τις κακές καθημερινές συνθήκες συμπεριφοράς και κίνησης του πληθυσμού, αποτελεί τον κύριο λόγο της μεγάλης έξαρσης των καρδιαγγειακών παθήσεων σήμερα.
Λόγω του εύλογου ενδιαφέροντος που προκλήθηκε διεθνώς από τις εκατόμβες των θανάτων, ήταν αναμενόμενο να υπάρξουν διάφορες προληπτικές και θεραπευτικές προσπάθειες με στόχο να αναχαιτισθεί η θανατηφόρα αυτή μάστιγα της εποχής. Οι προσπάθειες αυτές υπήρξαν κυρίως αποτέλεσμα αφ’ ενός της ανησυχίας της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας και αφ’ ετέρου της μεγάλης τεχνολογικής προόδου. Παράλληλα, όπως ήταν φυσικό, αναπτύχθηκε και η κερδοσκοπική διάθεση σειράς ιατρικών και παραϊατρικών κυκλωμάτων. Βασική αιτία υπήρξε η εκμετάλλευση της άγνοιας του απλού ανθρώπου, όσον αφορά τις εξελίξεις της σύγχρονης Ιατρικής. Έτσι, διαπιστώνεται καθημερινά μεγάλος προβληματισμός περί του τι πρέπει να πράττουν τόσο οι ίδιοι οι καρδιοπαθείς για να θεραπευθούν όσο και ο υγιής πληθυσμός προκειμένου να μην νοσήσει.


Μπορούμε να νικήσουμε τις καρδιοπάθειες
Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 2010
Η εντυπωσιακή αύξηση των καρδιοπαθών κατά τον 20ό αιώνα, που δυστυχώς συνεχίζεται και τον 21ο, οφείλεται κυρίως στη μεταβολή του τρόπου ζωής του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών. Οι καρδιοπάθειες είναι σήμερα η μάστιγα του λεγόμενου πολιτισμένου κόσμου, αφού αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου του πληθυσμού τους. Στον κατάλογο των χωρών αυτών εντάσσεται και η χώρα μας, όπου η παγκόσμια αυτή επιδημία, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκεται ακόμα σε έξαρση.Παρά τις ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις οι καρδιοπάθειες δεν έπαψαν να θεωρούνται ο πρώτος εχθρός της ζωής των ανθρώπων.Οι επιστημονικές παρεμβάσεις τα τελευταία 50 χρόνια υπήρξαν συγκλονιστικές τόσο στη θεραπευτική όσο και στην προληπτική αντιμετώπιση των καρδιοπαθειών σε τέτοιο βαθμό, που εύλογα ο απλός άνθρωπος διερωτάται γιατί δεν υπάρχει η αναμενόμενη ύφεση αυτής της πανδημίας.

Τώρα νικάμε τις καρδιοπάθειες
Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 2018
Η εντυπωσιακή πρόοδος στη θεραπευτική των καρδιοπαθειών καθιέρωσε µια σειρά φαρµακευτικών και επεµβατικών θεραπειών που, όµως, αυτές καθαυτές δεν στερούνται σοβαρών παρενεργειών. Λειτουργούν όπως το «δίκοπο µαχαίρι» που, την ώρα που λειτουργεί, παράλληλα µπορεί να τραυµατίζει τον χρήστη.Οι καρδιοπάθειες ανήκουν στις παθήσεις φθοράς του οργανισµού.
Πότε η καρδιά ανεπαρκεί;
Πώς δηµιουργείται η αθηροσκλήρωση και η πλάκα;
Πόσο επικίνδυνα είναι τα ανευρύσµατα της αορτής;
Το φτερούγισµα της καρδιάς και πόσο επικίνδυνες είναι οι αρρυθµίες.
Tι είναι το φύσηµα; Πόσο πρέπει να µας ανησυχεί ένας πόνος στο στήθος;
Πώς πρέπει να είναι ο τρόπος ζωής µετά το έµφραγµα;
Υπάρχουν επικίνδυνα φάρµακα; Η οµοιοπαθητική αποτελεί εναλλακτική ιατρική;
Οι πρώτες βοήθειες που νικούν τον αιφνίδιο θάνατο.